Mogen zijn wie je bent

Trots zijn op jezelf omdat dat je vandaag iets kunt wat je gisteren nog niet lukte. Omdat je vandaag iets hebt geleerd wat je eerder nog niet wist. Dat is wat we onze leerlingen willen laten ervaren en beleven. Daarvoor leren wij onze leerlingen geloof te hebben in zichzelf en in anderen. Dat doen we op obs Het Meerrijk altijd vanuit de positieve grondhouding dat zij mogen zijn wie ze zijn.

Ptf7638

Op obs Het Meerrijk willen we het allerbeste uit onze leerlingen halen. Dat doen we op een liefdevolle en warme wijze. We zijn zacht in de relatie met hen, maar eerlijk op de inhoud. Dat combineren we met uitdagend, kwalitatief goed en vooral positief onderwijs. Liever leggen we het accent op wat onze leerlingen al wel weten en kunnen. In plaats van ‘Ik kan het niet’, motiveren we onze leerlingen met ‘Ik kan het nog niet’.

Geloof hebben in jezelf en anderen. Elkaar zien. Dat is wat we belangrijk vinden op Het Meerrijk. We zoeken voortdurend naar de verbinding met elkaar. Met leerlingen, met ouders en verzorgers en met leerkrachten. Bijvoorbeeld door elkaar te ontmoeten op gemeenschappelijke culturele, creatieve en sportieve activiteiten.

We bieden onze leerlingen een positief schoolklimaat en een inspirerende leeromgeving

Vertrouwenspersoon

Onze leerlingen een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden, dat is de basis waarop alle ontwikkeling gebaseerd is. We leren onze leerlingen hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan en bespreken welk gedrag ze passend, prettig en wenselijk vinden. Toch kan er een situatie ontstaan waardoor een leerling even extra gezien of gehoord wil worden. Een situatie op school, of een privésituatie. Voor die leerlingen is het fijn dat wij op Het Meerrijk een vertrouwenspersoon hebben. Verdere gegevens zijn te vinden in de schoolgids.