Ons onderwijs

Leerlingen laten uitblinken op hun eigen niveau. Zodat ze straks vol zelfvertrouwen en met een brede glimlach op weg gaan naar het voortgezet onderwijs. Dat ze geloof hebben in hun eigen kunnen. Dat is waar we op OBS Het Meerrijk naar streven. Dat betekent dat we veel aandacht besteden aan de basisvakken taal, spelling, rekenen en lezen. Tegelijk is leren een sociaal proces. Daarom wisselen we individuele aandacht af met samenwerkend en interactief leren en ontwikkelen.

Ptf7690 Verbreed

Op obs Het Meerrijk geloven we dat alles wat aandacht krijgt groeit. Niet voor niets zijn wij een Positive Behavior Support-school. Of in gewoon Nederlands, we passen een onderwijsmethode toe, die erop gericht is een positief schoolklimaat en een inspirerende leeromgeving te creëren. We houden onze leerlingen een spiegel voor wat goed gedrag is. We maken daar afspraken over. En we geven zelf het goede voorbeeld.

Leren met elkaar en van elkaar, op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect

Sociaal én digitaal

Met kennis kun je meer en bereik je meer. Maar het maakt je niet tot wie je bent of wilt zijn. Op Het Meerrijk vinden we leren vooral een sociaal proces. Daarom laten wij leerlingen zoveel mogelijk samenwerken. Naast dat leerlingen zo extra kennis opdoen, vergroten zij daarmee hun sociale vaardigheden en creativiteit. Ook vinden wij het belangrijk om onze leerlingen digitale kennis, vaardigheden en besef bij te brengen. Daarom krijgen onze leerlingen vanaf groep 3 een eigen Chromebook om zich ook hierin te ontwikkelen.

Passend onderwijs voor iedereen

Op Het Meerrijk werken we met schoolondersteuningsprofielen. Daarin geven we aan welke ondersteuning we leerlingen kunnen geven om het mooiste en beste uit zichzelf te halen. Daarmee bieden we al onze leerlingen passend onderwijs of organiseren we dat. Onze prioriteit gaat daarbij altijd uit naar hun welbevinden. Een leerling die zich gehoord en gezien voelt leert beter, verbindt zich beter en voelt zich gesterkt in de diepgevoelde wens om zichzelf te zijn en te blijven.

Veiligheid, de basis voor alles

Kinderen en daarmee ook onze leerlingen zijn van nature nieuwsgierig. Die willen uitproberen, ontdekken en beleven om zo nieuwe kennis en ervaringen op te doen. Op Het Meerrijk hebben alle leerlingen het recht om dat op eigen wijze te doen. Voorwaarde daarbij is wel dat zij zich veilig voelen. Fysiek én sociaal. Want je veilig voelen is de basis voor leerlingen om zich te ontwikkelen. Wij bieden ze de veiligheid om vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en hun mening te geven.

(SW)PBS is positief gedrag laten zien, versterken en belonen

We zeiden het al eerder: wij geloven erin dat alles wat je aandacht geeft groeit. Daarom zijn wij een erkende (SW)PBS school. Deze afkorting staat voor (School Wide) Positive Behavior Support. Het is een methode die bijdraagt aan een positief schoolklimaat en motiverende leeromgeving. Een positieve insteek en duidelijke begrenzing staan daarbij centraal: op Het Meerrijk versterken we goed gedrag door het creëren van heldere verwachtingen en bieden van kansen. Wij helpen leerlingen om gedragsafspraken aan te leren. Oplossingsgericht denken en werken zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Op Het Meerrijk hebben we gedragsafspraken met elkaar gemaakt die gebaseerd zijn op onze kernwaarden. Deze hangen zichtbaar in onze school.

Met de juiste growth mindset nieuwe vaardigheden en competenties ontwikkelen